Vilkår og Betingelser

Definitioner:

”Vi”, ”os” eller ”vores” henfører til Shiro experience IVS.

”Du”, ”dit”, ”dig” og ”din”, "deltageren" eller "deltagerne" henfører til kunden/kunderne

 

Indkvartering:

Vi sørger for indkvartering under turens forløb. 

9 overnatninger er inkluderet fra din ankomst dag. 


Bemærk, at vi ikke dækker overnatningsomkostninger, hvis du ankommer til Japan før turens start dato.

Hvis du ankommer til Japan før turens start dato, er du selv ansvarlig for at dække omkostninger for overnatning.


De 9 overnatninger vil være inkluderet fra d. 1 Februar 2017, på Powder Experience 1 turen. 

De 9 overnatninger vil være inkluderet fra d. 11 Februar 2017, på Powder Experience 2 turen. 

 

Hvis du vælger at tage en eller flere overnatninger i Japan efter turens afslutning, vil disse overnatninger ikke være dækket af os. 

Powder Experience 1 turen, har følgende slut dato: 22 Januar2018.

Powder Experience 2 turen, har følgende slut dato: 1 Februar 2018.

Powder Experience 3 turen, har følgende slut dato: 10. februar 2018

Powder Experience 4 turen, har følgende slut dato: 20. februar 2018

Powder Experience 5 turen, har følgende slut dato: 26 februar 2018

Vi dækker dermed ikke overnatninger efter de ovenstående slut datoer. 

 

Mad og måltider:

Morgenmad er inkluderet i prisen på turen. Dvs. turen inkluderer 9 morgenmåltider. 

 

Frokost er ikke inkluderet i prisen på turen.

OBS: De 4 dage med privat guide, vil frokost bestående af en madpakke være inkluderet. 
Resten af turens frokostmåltider vil derfor være dækket af dig selv. 

 

Aftenmåltider er ikke inkluderet i turen og vil derfor være dækket af dig selv. 

 

Liftkort:

Liftkort vil være inkluderet alle 8 skidage på følgende vilkår:
De 4 dage med backcountry guide, vil du ikke have mulighed for at vælge hvilket område dit liftkort vil være gyldigt til. I de 4 dage med backcountry guide vil vi ud fra vejrforhold beslutte hvilket område du skal befinde dig i på den enkelte dag. Hvis du af hvilken som helst årsag eller omstændighed ikke ønsker at deltage på nogle af de  guidede ture, vil det være dit eget ansvar selv at dække omkostningner, for et gyldigt liftkort til det skiområde du ønsker at benytte. 

De 4 skidage hvor der ikke er backcountry guide tilknyttet, vil du have mulighed for at benytte enten Akakura Onsen & Akakura Kanko skiområdet, eller Ikenotaira området eller Suginohara området.

Vi vil sørge for at dække omkostningerne for et liftkort til et af de 3 ovenstående muligheder pr. dag. 

Hvis du ønsker tilbringe en af de 4 dage i Seki Onsen området, vil du selv skulle betale 100 kr, og vi vil dække resten af omkostningerne for dit liftkort. 

 

Skiudstyr & lavineudstyr

Skiudstyr er ikke inkluderet i turens pris. Du skal selv sørge for at have det nødvendige udstyr under turen.  Vi hjælper med udlejning af udstyr men dækker ikke omkostningerne. Du skal selv betale prisen for leje af udstyr. 

 

På de 4 dage med backcountry-guide, skal alle deltagere som minimum have lavinebipper (beacon), skovl og sonde. Hvis de/deltagerne ikk har dette vil det ikke være muligt at deltage i disse ture. 

Det er muligt at leje dette udstyr på destinationen. Omkostningerne dækkes af dig/deltageren. 

Hvis deltageren ikke har beacon, skovl og sonde, vil de ikke kunne deltage på turene med backcountry-guide, og vi refunderer ikke noget beløb af turen. 

Det er derfor dit ansvar at du har det rette lavineudstyr. Vi hjælper dig gerne med at finde det nødvendige udstyr.

 

Transport

Transfer fra Narita international Airport til Myoko Akakura er inkluderet i turens pris, og omkostningerne dækkes af os så længe du ankommer på de oplyste start datoer.

Start datoerne er som følger:

Powder Experience 1: 13. januar 2018 . 

Powder Experience 2: 23. Januar 2018.

Powder Experience 3: 1. februar 2018.

Powder Experience 4. 10. februar 2018.

Powder Experience 5: 17. Februar 2018

Hvis du af en given årsag eller omstændighed ankommer til Narita før de førnævnte datoer eller efter de ovennævnte datoer vil du selv skulle dække transport omkostningerne fra Narita til Myoko. 

 

Transport mellem skiområder

Under de 4 skidage med backcountry guide vil transport omkostninger mellem områderne være dækket af os. 
Under de 4 skidage uden backcountry guide, vi transport omkostninger mellem de forskellige skiområder i Myoko ikke være dækket af os. OBS: der findes en gratis Skibus som afgår nær Hotellet flere gange dagligt.

Hvis du misser den sidste bus tilbage til Akakura (byen vi bor i) vil transport omkostninger være dækket af dig selv. 

 

Forsikring

Rejseforsikring er ikke inkluderet i prisen på turen. 

Det er derfor dit ansvar at arrangere en rejseforsikring ,som dækker varigheden af turen inden afrejse. Vi kan være behjælpelige med at finde den rette forsikring, men det er dit ansvar, at sikre at du er dækket passende i forhold til turens aktiviteter. 

 

Depositum og betaling

Depositum udgør 5.000 DKK pr. person. Når du har modtaget din rejsefaktura, har du 5 dage til at indbetale depositumet til vores konto. Hvis ikke beløbet er betalt inden for 5 dage, bliver tilmeldingen annulleret.

Ved indbetaling af depositum er tilmeldingen bindende, og depositumet refunderes ikke. 

 

Alle betalinger skal foretages samlet for hver bestilling.

Restbeløbet skal være os i hænde senest 30 dage før afrejse dato. Hvis ikke restbeløbet er os i hænde inden 30 dage før afrejse, har vi ret til at annullere turen, og depositum er dermed gået tabt. 

 

Værelset må kun beboes af de personer som er tilmeldt Shiro Experience's tur. Hvis du bestiller/booker turen for flere personer har de andre tilmeldte krav på at informeret om oplysninger vedrørende rejsevilkår og betingelser. 

Det er dit ansvar at videregive disse oplysninger til de andre tilmeldte eller henvise dem til Shiro Experience, for at få mere information. 

 

Afbestilling af rejse

Du kan afbestille din rejse indtil 40 dage før afrejse. Hvis dette er tilfældet vil restbeløbet blive refunderet. Depositum vil gå tabt. 

Hvis du vil afbestille din rejse efter d.16 december, refunderes restbeløbet ikke og hele rejsens pris er mistet. 

Tilføjelser og afbestillinger skal skriftligt meddeles til vores danske kontor via e-mail eller post. Vores personale kan hjælpe og rådgive, men en mundtlig aftale vil ikke udgøre en ændring af din kontrakt med Shiro Experience.   

 

Arrangørens afbestilling af rejse

Vi forbeholder os rettighederne til at aflyse turen/rejsen af følgende årsager:

På grund af force majeure. Vi er i dette tilfælde forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte deltagere. 

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal deltagere på turen. Vi er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte deltagere hurtigst muligt og senest 21 dage før afrejse.

 

Aflyser vi turen grundet en af de ovenstående punkter, vil det fulde beløb af turens pris blive refunderet til den tilmeldte. Der tilkommer ikke den rejsende nogen godtgørelse.

 

Arrangørens ansvar

Deltagelse i arrangementer arrangeret eller henvist af Shiro Experience, er på den tilmeldtes/rejsendes eget ansvar. Shiro Experience IVS vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader på egen eller tredieperson samt tingskader.

 

Baggage

Shiro Experience IVS kan ikke gøres ansvarlig for baggage som bortkommer, mistes eller beskadiges under transporten eller rejsen, end ikke hvis baggagen opbevares i et aflåst lokale eller et transportmiddel anvist af os. 

Ved bortkomst eller beskadigelse af baggage og rejsegods, som skyldes forsømmelse fra et af vores transportselskaber, skal du henvende dig til dit eget forsikringsselskab. 

Det er dit ansvar at sikre dig, at du er tilstrækkeligt dækket ved bortkomst, mistet eller beskadigelse af din baggage under rejsen. Dette skal dækkes under egen forsikring. 

 

Dit ansvar

Din tilmelding er accepteret med den forståelse at du deltager på turen på egen risiko. Vi er ikke ansvarlig for handlinger begået af tredjeparts personer, som vi ikke har direkte kontrol over. Dette gælder ansatte i flyselskaber, transportvirksomheder, hoteller samt off-piste og backcountry guiding firmaer. 

Shiro Experience IVS kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet som følge af for lidt sne, for meget sne, lavinefare eller andre vejrmæssige årsager. Al færdsel i skiområdet sker på eget ansvar.
Hvis du begir dig ud fra skiområdets grænser, eller begår dig i et privat eller forbudt område er al færdsel også på eget ansvar.